Hononga Māori team

Kaiwhakahaere Hononga Māori – Erana Rattray – Contact

Pou Hononga Māori

Kaihononga Māori – Shekinah Graham – UNI – Contact

Kaihononga Māori – Jean Yern – CNI – Contact

Kaihononga Māori – Faith Tupou – LNI – Contact

Kaihononga Māori – Tara Bovill – USI – Contact

Kaihononga Māori – Lisa Te Raki -LSI – Contact