Hononga Māori team

Kaiwhakahaere Hononga Māori – Erana Rattray – Contact

Pou Hononga Māori

Kaihononga Māori – Deacon Andrews – UNI – Contact

Kaihononga Māori – Jean Yern – CNI – Contact

Kaihononga Māori – Faith Tupou – LNI – Contact

Kaihononga Māori – Emma Rolleston – USI – Contact

Kaihononga Māori – Sacha Harbott – LSI – Contact