Harvesting Harakeke

Waiata Katoa Hutia te rito o te Harakeke Pluck out the shoot of the flax